Hawkantsbørn generalforsamling

Ordinær generalforsamling på Hanstholm Friskole tirsdag d. 15. juni 2021 kl. 19.00

 

Dagsorden

 

 1. Valg af dirigent

 

 1. Valg af referent

 

 1. Bestyrelsen og ledelsen aflægger beretning

 

 1. Tilsynserklæring fremlægges af tilsynsførende

 

 1. Det reviderede regnskab fremlægges af revisoren til orientering

 

 1. Orientering om takst for skolepenge i skoleåret 2021/2022

 

Der vil ske en stigning på 20 kr. så priserne vil være som følgende:

Første barn: 1095 kr. Andet barn: 850 kr.

Tredje barn: Gratis

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 • der skal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant blandt forældrekredsen – der skal vælges 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant blandt skolekredsen

 

På valg er:

 • medl. Forældrekreds Line Schneider Rasmussen (genopstiller ikke)
 • medl. Forældrekreds Ditte Møller Nielsen (genopstiller)
 • medl. Skolekreds Thomas Holm (genopstiller)
 • Forældrekreds Anita Pedersen (genopstiller)
 • Skolekreds Helle Kjærgaard (genopstiller)

 

 

Der vil på generalforsamlingen være 4 valgrunder.

 1. valgrunde vil være til valg af de to bestyrelsesmedlemmer fra forældrekredsen. Her kan kun forældre som har børn på skolen stille op og stemme.
 2. valgrunde vil være til valg af det ene bestyrelsesmedlem fra skolekredsen. Her kan alle som er forældre på skolen og medlem af skolekredsen stille op og stemme.
 3. valgrunde vil være til valg af suppleant fra forældrekredsen. Her kan kun forældre som har børn på skolen stille op og stemme.
 4. valgrunde vil være til valg af suppleant fra skolekredsen. Her er det forældre til børn på skolen, samt dem der er medlem af skolekredsen der kan stille op og stemme.

 

 

 1. Orientering om valg af revisor

 

 1. Valg af tilsynsførende

 

–     Bestyrelsen foreslår: Ejvind Thomsen

 

 1. indkomne forslag

 

Der er kommet gode forslag til forbedringer af vores institutioner. Forslagene vil blive fremlagt af den/de personer som har indsendt dem.

 

 

 

1: En mere tydelig profil for skolen – måske med udgangspunkt i naturen?

Der skal på generalforsamlingen nedsættes et udvalg, som ønsker at varetage opgaven at undersøge   mulighederne for at gøre Hawkanstbørns friskole til en naturfriskole.

 

 1. Ny Naturlegeplads – der er behov for en opdatering af den nuværende legeplads. Der skal på generalforsamlingen nedsættes et legepladsudvalg, som får til opgave at søge inspiration andre steder fra, og udtænker en gennemtænkt og langtidsholdbar løsning, samt evt. søger fonde/tilskud til udførelsen.

 

 

 

 1. Evt.