Årets gang og traditioner

Traditioner og vigtige datoer
 • Børnehavens 10 års fødselsdag d. 1 febuar
 • Forældrerådsmøde
 • Fastelavn
 • Påskebesøg
 • Forårsfest
 • Arbejdslørdag og cykelsponsorløb/loppemarked
 • Bedsteforældredag
 • Sommerfest
 • Sankt Hans fest
 • Høstfest September
 • ”Martin Bøjsen”: vi besøger Martin Bojesen i Sårup
 • Forældremøde for alle forældre i Naturbørnehaven med valg til forældreråd
 • Forældre/hjem samtaler i november
 • Julemarked på Hanstholm Friskolen
 • Jul på fyret