Årets gang og traditioner

Traditioner og vigtige datoer
 • Børnehavens fødselsdag d. 1 februar
 • Fastelavn – vi slår katten af tønden med vuggestuen
 • Påske – måske får vi besøg af påskeharen
 • Forårsfest i salen – vi siger farvel til dem der skal i mini sfo og inviterer forældrene med til en hyggelig aften i salen
 • Arbejdslørdag for alle Hawkantsbørn – for alle børn og voksne
 • Cykelsponsorløb for alle Hawkantsbørn – for alle børn og voksne
 • Bedsteforældredag – vi skifter imellem, Så og spire, Høstfest og Julehygge
 • Sommerfest – vi siger farvel til alle i Naturpatruljeskolen, der skal på Friskolen. Vi inviterer alle forældre og bedsteforældre med til en stor fest på legepladsen
 • Sankt Hans fest – for børn og voksne i børnehaven
 • Høstfest September – for børn og voksne i børnehaven
 • Hestevognstur – alle børn og voksen kører igennem Nationalparken i hestevogn
 • Forældremøde for alle forældre i Naturbørnehaven med valg til forældreråd
 • Forældre/hjem samtaler i oktober og november
 • Julemarked Hawkantsbørn
 • Jul på fyret