Grønne Spirer

Grønne Spirer

Grønne Spirer er Friluftsrådets grønne mærkningsordning for børneinstitutioner og dagplejere. Med ordningen ønsker vi at støtte og synliggøre institutionernes arbejde for en grønnere hverdag.

Naturen er livsbekræftende, spændende og lærerig, og med inspirerende kurser og velskrevet materiale motiverer Grønne Spirer de voksne til at tilbyde børnene flere naturoplevelser.

I Grønne Spirer er der fokus på udeliv, natur og miljø samt en grøn og sund hverdagskultur i institutionerne.

Alle kan være med i Grønne Spirer og få del i kurser og materiale. For at modtage Det Grønne Flag skal institutionen dog opfylde nogle særlige krav. Læs om Grønne Spirers kriterier her

Grønne Spirer afholder kurser hvert forår og efterår. Alle er velkomne på Grønne Spirers kurser. Læs om kurserne her

Grønne Spirer samarbejder med kommuner, som ønsker en grøn hverdagskultur i institutioner og blandt dagplejere. Læs hvordan her

Kriterierne

For at hejse Spirerflaget og modtager Spirerdiplomet skal I opfylde følgende kriterier:

  1. Institutionen skal lave en grøn handleplan
  2. To af de ansatte skal deltage i Spirerkurset
  3. Børn og voksne skal sammen gennemføre to temaforløb udfra aktivitetsarkene eller Institutionen skal gennemføre to eller flere selvvalgte natur- /miljøprojekter
  4. I skal fortælle om jeres arbejde til os og til andre

Handleplanen

Institutioner, der ønsker at modtage Det Grønne Flag, skal lave en handleplan og få den godkendt i sekretariatet. Måske har I i forvejen et skema, I arbejder udfra, ellers kan I downloade et handleplan-skema her. Send det udfyldte skema til gronnespirer@friluftsraadet.dk eller via post til Friluftsrådet.

Ansøgningsskema – institutioner

Når I ansøger om Det Grønne Flag, skal I udfylde ansøgningsskemaet og vedlægge jeres dokumentation. Det kan være fotos, forældreopslag, dagbogsnoter eller lignenden, som dokumentere jeres naturaktiviteter. I kan printe ansøgningsskemaet og vedlægge det i jeres ansøgning eller I kan udfylde skemaet her på siden, så får vi det direkte.